Mistr a žák je unikátní vzdělávací program zaměřený na výuku tradičních řemesel a jejich propojení se současností.
Vznikl v září roku 2013.

V současné době působí v Olomouckém kraji, ale jeho cílem je rozšířit se i do dalších míst v České republice.

Program Mistr a žák zprostředkovává setkání malé skupiny žáků z řad veřejnosti s mistrem tradičního řemesla. Toto setkání ústí v teoretickou a zejména praktickou výuku řemesla, která přejde v samostatnou práci na konkrétním výrobku. Kurzy pořádané programem Mistr a žák mají za cíl nejen naučit žáka technikám daného řemesla, ale také poskytnout podnět k dlouhodobému smysluplnému a tvořivému využití volného času, k uvolnění stresu a vyčerpanosti, k rozvoji kreativity každého účastníka a k radosti z vlastnoručně zhotovených jak praktických tak okrasných výrobků.

Kurzy jsou určeny jak pro širokou veřejnost, tak pro menší pracovní skupiny, týmy, které mohou společnou řemeslnou tvorbu využít jako unikátní alternativu podpory tvůrčí atmosféry a kreativity ve firmě, udržování dobrých týmových vztahů, tréninku spolupráce a zároveň relaxace.

Mistr a žák otevírá vždy na jaře a na podzim  téměř 20 praktických kurzů, z nichž každý se věnuje jinému tradičnímu řemeslu.

Lektoři, kteří se podílejí na našich kurzech, jsou řemeslní odborníci s mnohaletou praxí. Jsme rádi, že náš program zaujal  Spolek řemesel ručních s nimž jsme dlouhé roky spolupracovali a jehož členové tvoří naši lektorskou základnu. Vedle nich se na programu podílí další zkušení řemeslníci.

Většina našich řemeslných kurzů se koná v prostorách bývalé fary v Moravičanech, některá specifická řemesla pak v dílnách. Věříme, že místa konání pomohou vytvořit při kurzech správnou atmosféru.

Veškerý materiál, který budete na kurzu potřebovat, zajistí naši lektoři. Jeho cena je zahrnuta v celkové ceně kurzu.

Řemeslné kurzy Mistr a žák stručně:

– zkušení lektoři

– spolupráce s bývalou farou v Moravičanech

– nabídka téměř 20 různých řemesel

– řemeslné kurzy pořádané v kovárně, dílnách a prostorách bývalé fary

– dárkové poukazy

– řemeslný jarmark pořádaný pro setkání všech mistrů a žáků a pro ukázku a prodej výrobků

Mistr a žák vznikl jako reakce na několik problémů, které v naší společnosti v posledních letech zakotvily.  Jedním z nich je úpadek rukodělného umu a zručnosti, spojeného se zapomnění krásy tradičních řemesel. Vedle toho společnost ohrožují jak zdravotní tak psychické potíže, pramenící z nedostatku pohybu, tvořivosti, dlouhodobé monotonní sedavé práce s počítačem a neúměrné pracovní vytíženosti. Projevy nervozity, stresu, vyčerpanosti, podráždění, únavy a pocitu nedostatečného uplatnění vlastního tvořivého potenciálu se staly součástí života mnoha z nás. Chceme pomoci toto změnit a věříme, že znovuobjevovaní tradičního rukodělného umu a jeho propojování se současnými potřebami společnosti, je jednou ze správných cest.